วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมล่ามในกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิ์นักท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โดย : Admin 01 ส.ค. 2565

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมล่ามในกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิ์นักท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistant Center : TAC) จำนวน 50 คน เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565  พร้อมกันนั้น ได้รับเกียรติจาก นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และนายจักรวาล แสงแข อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย