วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมล่ามในกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิ์นักท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

Duplicate entry '112193' for key 'PRIMARY'