วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 2/2565

โดย : Admin 22 ก.ค. 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

เวลา 10.00 น. นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ครั้งที่ 2/2565
ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Application Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1.กรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวสัญชาติโรมาเนีย ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการพลัดตกจากน้ำตกหน้าเมือง 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.กรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวสัญชาติอิหร่าน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการล่องแก่ง