วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (เบื้องต้น) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น

โดย : Admin 25 มี.ค. 2565

วันที่  21 มีนาคม 2565

เวลา 8.30 น. นายอารัญ  บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายศุภกิจ  แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (เบื้องต้น) รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการบริหารงานและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(ผลผลิตที่2 กิจกรรมที่4) โดยการอบรมนี้เป็นการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานศาลยุติธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษกผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ TAC จำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย