วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ (เบื้องต้น) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น

Duplicate entry '112193' for key 'PRIMARY'