วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 680,000 บาท ให้แก่ Mrs. Irina Khreltova มารดาของเด็กชาย Mikhail Ivanov นักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย

โดย : Admin 27 ธ.ค. 2564