วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 680,000 บาท ให้แก่ Mrs. Irina Khreltova มารดาของเด็กชาย Mikhail Ivanov นักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย

Duplicate entry '112193' for key 'PRIMARY'