วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2564 นายอธึก ประเสนมูล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขึ้นเสวนาในหัวข้อแนวทางการบูรณาการหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครฯ

Duplicate entry '112193' for key 'PRIMARY'