วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายโชติ ตราชู (ป.กก.) เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในการอบรม “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาที่ 3 (ภาษาจีน) สำหรับบุคลากรศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว”ซึ่งในกิจกรรม

โดย : Admin 11 มิ.ย. 2562