วันที่ 24 มกราคม 2562เวลา10.00 น. ท่านอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และศูนย์ประสานงานฯ

โดย : Admin 28 ม.ค. 2562


<div>วันที่ 24 มกราคม 2562เวลา10.00 น.</div>
<div>ท่านอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี </div>
<div><br />
	</div>
<div>โดยมีท่านโชติ ตราชู  ว่าที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิด และนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวรายงาน</div>..

วันที่ 24 มกราคม 2562เวลา10.00 น.
ท่านอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

โดยมีท่านโชติ ตราชู  ว่าที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิด และนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวรายงาน