โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย : Admin 19 ก.ย. 2563

ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)" รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอักษร ระยอง เดอะ ไวทัลลิตี้ คอลเล็กชั่น อำเภอแกลง จัหงวัดระยอง