ติดต่อเรา

โดย : Admin

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

 0 2356 0638, 0 2356 0685, 0 2356 0686, 0 2283 1500 ต่อ 1531

 0 2356 0746