โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" รุ่นที่ 3

โดย : Admin 19 ก.ย. 2563

ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ