โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" รุ่นที่ 1

โดย : Admin 25 ก.ค. 2563

ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ