ประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2563

โดย : Admin 28 พ.ค. 2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

เวลา 13.30 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา