การแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management: KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย : Admin 23 เม.ย. 2563

ประมวลภาพกิจกรรม : การแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Knowledge Management: KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ