หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

โดย : Admin 08 ส.ค. 2560

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่2 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่3 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่4 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่5 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่6 ดาวน์โหลด