หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

โดย : Admin 08 ส.ค. 2560

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ ก.1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ ก.2 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ ก.3 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ ก.4 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ ก.5 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ ข.1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ ข.2 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ ข.3 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ ข.4 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ ข.5 ดาวน์โหลด