ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา่

โดย : Admin 30 มิ.ย. 2565

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
ใบสมัคร อำนวยการต้น ดาวน์โหลด
ใบสมัคร อำนวยการสูง ดาวน์โหลด