โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดย : Admin 30 ธ.ค. 2563

ประมวลภาพกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ฃะอำ รีสอร์ท แฮนด์ สปา อำเภอฃะอำ จังหวัดเพชรบุรี