คลังความรู้

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7 ครั้ง