สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 4 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 7 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 11 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 21 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 30 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 16 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 9 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 4 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 9 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 19 ครั้ง