สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 4 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 17 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 8 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 9 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 9 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 7 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 7 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 13 ครั้ง