ข่าวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การสมัครขอรับทุนฝึกอบรมของรัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตร Innovations in Governance 3 ครั้ง
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลมาเลเซีย หลักสูตร "Suatainable and Resilient Tourism Beyond Frontiers:The Malaysian Borneo Essence" 0 ครั้ง
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลกาตาร์ หลักสูตร Innovation in Governance 0 ครั้ง
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “คืนมนุษย์สู่เหย้า เพื่อเฝ้าเมือง” พัฒนาตนเอง มี “รักเหนือรัก” ในระดับ ศีล 5 ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 0 ครั้ง
หลักสูตรการสร้างความเข้าใจต่ออนาคตเพื่อความยั่งยืนของการเติบโตในภาคการท่องเที่ยว (Future Tourism Insight for Sustaining Growth) 1 ครั้ง
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 1 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2567 1 ครั้ง
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 2 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567 6 ครั้ง
ขอเชิญสมัครรับทุนศึกษาระดับปริญญาโทของ Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) 2 ครั้ง