งานการเงิน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การกำหนดหลักประกันในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่การเงินและหรือบัญชี 115 ครั้ง
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีใช้ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การเงินและหรือบัญชี 69 ครั้ง
งบการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 206 ครั้ง