รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ พ.ศ. 2565 874 ครั้ง
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ พ.ศ. 2564 1010 ครั้ง
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ พ.ศ. 2563 862 ครั้ง
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ พ.ศ. 2557 207 ครั้ง
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ พ.ศ. 2562 380 ครั้ง
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ พ.ศ. 2561 271 ครั้ง
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ พ.ศ. 2560 215 ครั้ง
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ พ.ศ. 2559 190 ครั้ง
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2558 283 ครั้ง