รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 ธ.ค. 2564 15 ครั้ง
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 ธ.ค. 2564 20 ครั้ง
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมพลศึกษา 02 ธ.ค. 2564 1 ครั้ง
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมการท่องเที่ยว 02 ธ.ค. 2564 7 ครั้ง