งานบัญชี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 03 ต.ค. 2565 14 ครั้ง
แนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 03 ต.ค. 2565 7 ครั้ง
แนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 ก.ย. 2564 27 ครั้ง
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน 30 ก.ค. 2564 17 ครั้ง