รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 กก. 23 มี.ค. 2564 25 ครั้ง
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 สป 23 มี.ค. 2564 15 ครั้ง
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมพลศึกษา 23 มี.ค. 2564 2 ครั้ง
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมการท่องเที่ยว 23 มี.ค. 2564 8 ครั้ง