รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 กก 23 มี.ค. 2564 4 ครั้ง
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 กรมการท่องเที่ยว 23 มี.ค. 2564 1 ครั้ง
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 กรมพลศึกษา 23 มี.ค. 2564 1 ครั้ง
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 สป 23 มี.ค. 2564 1 ครั้ง