รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 23 มี.ค. 2564 7 ครั้ง
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 กรมพลศึกษา 23 มี.ค. 2564 1 ครั้ง
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 กรมการท่องเที่ยว 23 มี.ค. 2564 1 ครั้ง
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 สป 23 มี.ค. 2564 4 ครั้ง