โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้การบรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

รายการข่าว/บทความล่าสุด

อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" 16 เม.ย. 2563 10 ครั้ง