ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 21 ก.พ. 2565 46 ครั้ง
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 11 ก.พ. 2565 0
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 23 มี.ค. 2564 70 ครั้ง
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2563 09 ก.พ. 2564 12 ครั้ง
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 03 เม.ย. 2563 88 ครั้ง
เอกสารในการสมัครและประกาศการเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 03 เม.ย. 2563 20 ครั้ง