รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 03 มี.ค. 2565 7 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 03 มี.ค. 2565 0
News รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 มี.ค. 2564 18 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 พ.ค. 2563 23 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 มิ.ย. 2562 14 ครั้ง