รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 พ.ค. 2563 14 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 มิ.ย. 2562 11 ครั้ง