หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุเข้ารับราชการกรณีการอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุเข้ารับราชการกรณีการอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10 มิ.ย. 2562 149 ครั้ง