คำสั่ง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 ส.ค. 2562 2 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 ส.ค. 2562 0 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02 ส.ค. 2562 0 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครางสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 ม.ค. 2562 13 ครั้ง