คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ค.ต.ป.กก.)

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1144
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 1337
ประวัติคณะกรรมการ 915
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 7649
อำนาจหน้าที่ 1088
501