จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร 0-2356-0732 โทรสาร 0-2356-0709