วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กำหนดจัด “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

โดย : Admin 07 พ.ค. 2561