เขตเศรษฐกิจไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดฉากการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 และการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11

โดย : Admin 22 ส.ค. 2565

เขตเศรษฐกิจไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดฉากการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 และการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 พร้อมผลักดันแนวคิด "Regenerative Tourism : การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน” สู่การพลิกฟื้นการท่องเที่ยวเพื่อความอยู่ดี กินดี ของประชาชน