ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 55 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย : Admin 06 ต.ค. 2563

ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 55 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล