พิธีเปิดโครงการ ประพุทธ กำลังเอก เอฟซี ฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

โดย : Admin 19 ส.ค. 2562

          วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการ ประพุทธ กำลังเอก เอฟซี ฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ สนามฟุตบอลชายหาด การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
          การแข่งขันฟุตวอลเลย์ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ ประพุทธ กำลังเอก เอฟซี ฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจและมีความสามารถในกีฬาฟุตวอลเลย์ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ รวมถึงเป็นการเผยแพร่กีฬาฟุตวอลเลย์ให้เป็นที่รู้จักและขยายขอบเขตของกีฬาชนิดนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและมีร่างกาย จิตใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง 
          การแข่งขันประเภททีมชาย 2 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มัธยมศึกษา 37 ทีม, อุดมศึกษา 19 ทีม, ประชาชนทั่วไป 35 ทีม รวมทั้งสิ้น 91 ทีม จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 17 – 24 สิงหาคม 2562 ณ สนามฟุตบอลชายหาด การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก