นายสันติ ป่าหวาย (รป.กก.) เป็นประธานคณะกรรมการ ดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

โดย : Admin 20 ม.ค. 2562

นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานคณะกรรมการ ดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยมีผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งจำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้สมัครหมายเลข 1 และ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้สมัครหมายเลข 2

ขณะที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน 73 เสียง มาใช้สิทธิ์จำนวน 36 เสียง ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า 
นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ได้รับคะแนน 35 เสียง ส่วนนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ได้รับคะแนน 1 เสียง 
ส่งผลให้ นายธรรมวรรธ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เป็นสมัยที่ 2 นายสันติ ป่าหวาย กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างโปร่งใส ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ จะต้องรอให้มีการคัดค้านอีก 3 วัน หากไม่มีการคัดค้าน จะเสนอให้ 
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

ด้านนายธรรมวรรธ ได้กล่าวขอบคุณนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่ไว้วางใจให้ตนทำหน้าที่
เป็นสมัยที่ 2 พร้อมยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และจะสานต่อการทำงานที่เคยทำเอาไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามนโยบายของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานบอร์ด กกท. และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นอกจากนี้จะผลักดันเรื่องของประกันอุบัติเหตุให้กับนักกีฬา เพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับนักกีฬาในการแข่งขันรายการต่างๆ

"ผมเองก็ได้เข้ามาทำหน้าตรงนี้เป็นสมัยที่ 2 มีหลายเรื่องที่อยากจะทำให้ชัดเจนในกีฬาแห่งจังหวัด โดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองนักกีฬา โดยเฉพาะเรื่องประกันอุบัติเหตุ เพราะการคัดเลือกนักกีฬาระดับภูมิภาครายการต่างๆ มีอุบัติเหตุ ทำให้นักกีฬาได้รับบาดเจ็บเป็นประจำ ซึ่งตรงนี้เรายังไม่เรื่องของประกันนักกีฬา และผมเองอยากจะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ กกท. ได้ให้ความคุ้มครองนักกีฬาในทุกครั้งๆที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน”