ลงพื้นที่ “ดอนเมือง” ตรวจความพร้อมเตรียมรับมือนักท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีน

โดย : Admin 15 ก.พ. 2561

         วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วง 15-21 กุมภาพันธ์ 2561 จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 304,192 คน เป็นการขยายตัวร้อยละ 20 จากตรุษจีนปีที่ผ่านมา โดยช่วงเวลาดังกล่าวนี้วิทยุการบินแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีเที่ยวบิน 20,677 เที่ยวบิน เป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

            ปลัดกระทรวงฯ ให้สัมภาษณ์ว่า "ในวันนี้ลงพื้นที่เพื่อมาให้กำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมด้านการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนนี้ เบื้องต้น สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ส่งอาสาสมัครและนักศึกษาชาวจีน จำนวน 40 คนเข้ามาเป็นล่ามร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และเคาน์เตอร์บริการเข้า-ออก รวมถึงการอำนวยความสะดวกแบบ Online visa on arrival ณ สนามบินดอนเมือง”

          นอกจากนี้ มีการจัดแบ่งสรรพกำลังจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวในสถานที่อื่นๆ ด้วย อาทิ กรมเจ้าท่า/กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดูแลการจราจรทางน้ำ เช่น โป๊ะเรือ ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำ เส้นทางคมนาคมทางน้ำและเรือโดยสาร กรมการขนส่งทางบก/กระทรวงมหาดไทย/กรมป้องกันฯ ดูแลการจราจรทางบก ในการตรวจสอบรถสาธารณะ ผู้ขับขี่ ตามสถานีขนส่ง หน้าห้างสรรพสินค้า และพื้นที่เป้าหมาย (จุดเฝ้าระวัง) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

         การอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ มีการติดตั้งป้ายเตือน กล้องวงจรปิด จัดคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์  ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง เคาน์เตอร์บริการนักท่องเที่ยว 3 ภาษา จัดทำคู่มือ Useful trip for happy holiday in Thailand สถานพยาบาล การแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการท่องเที่ยว กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

          "นอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย การท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรมเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงข้อปฏิบัติต่างๆ โดยมีการทำชั้นวางคู่มือที่มีล้อเลื่อนร่วมกับสายการบิน 4 สายการบิน เพื่อนำไปวางที่ประตูท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงการวาง QR CODE บนชั้นวางเพื่อสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวในการสแกนคู่มืออีกด้วย” ปลัดฯ พงษ์ภาณุ กล่าวปิดท้าย