ปลัดกระทรวงฯ ร่วมประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ครั้งที่ 1

โดย : Admin 05 ม.ค. 2561

          วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ณ กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ