ปลัดกระทรวงฯ เปิดการประชุมและบรรยายเกี่ยวกับอุปทานด้านการท่องเที่ยว

โดย : Admin 04 ม.ค. 2561

          วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการประชุม และบรรยายเกี่ยวกับอุปทานด้านการท่องเที่ยว ในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ในการซ่อม สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว