ปลัดกระทรวงฯ เข้าตรวจเยี่ยมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่

โดย : Admin 03 ม.ค. 2561

          วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าตรวจเยี่ยมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อีกทั้งรับฟังการรายงานการจัดการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเติบโตในอนาคต และอวยพรปีใหม่แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่