กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การประชุม First Core Group on Tourism Meeting กรอบความร่วมมือสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association :IORA) ผ่าน Video Conference 13
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-รัสเซีย 39 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-รัสเซีย 12 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-รัสเซีย 4 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-โคลอมเบีย 3 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-โคลอมเบีย 2 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-โคลอมเบีย 2 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-จีน 21 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-จีน 10 ครั้ง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-จีน 8 ครั้ง