กลุ่มอำนวยการและนโยบายต่างประเทศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

โครงการความร่วมมือไทย-อินโดนีเซียเพื่อการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 33 ครั้ง