กองการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
28/08/2561-31/08/2561

ไม่ระบุเวลา

งานประชุม Southen Kampot ที่ประเทศกัมพูชา
26/08/2561-28/08/2561

ไม่ระบุเวลา

งานประชุม Buddhist Tourism ที่ประเทศอินเดีย
16/08/2561-17/08/2561

ไม่ระบุเวลา

งานประชุม CLMVT Forum ที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์
14/08/2561-17/08/2561

ไม่ระบุเวลา

งานอบรม Statistic Harmonization ที่ประเทศกัมพูชา
02/08/2561-04/08/2561

ไม่ระบุเวลา

งานประชุม 1st World Heritage ที่จังหวัดสุโขทัย
30/07/2561-03/08/2561

ไม่ระบุเวลา

งานประชุม โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ปี 2017-2022 ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
27/07/2561-30/07/2561

ไม่ระบุเวลา

งานประชุม IMT-GT ที่ประเทศอินโดนีเซีย
23/07/2561

ไม่ระบุเวลา

งานประชุม JC ไทย-จีน
18/07/2561

ไม่ระบุเวลา

งานแถลงข่าวสถิตินักท่องเที่ยว