สถิติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค 65 - มี.ค. 66) 22 ครั้ง
สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) 28 ครั้ง
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร 75 ครั้ง
ผลสำรวจความพึงพอใจปี 2565 17 ครั้ง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 81 ครั้ง
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ64. 24 ครั้ง
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ปีงบ63 38 ครั้ง
สถิติการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1ต.ค.63-31มี.ค.64) 73 ครั้ง
ข้อมูลสถิติเชิงการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 72 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 41 ครั้ง