สถิติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ข้อมูลสถิติเชิงการให้บริการ_O15 14 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ_O16 11 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 76 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 39 ครั้ง