เกี่ยวกับเรา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

o13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 73 ครั้ง
o14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 48 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 49 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 21 ครั้ง
คู่มือ กองมาตรฐานฯ.pdf 279 ครั้ง
คู่มือมาตรการความปลอดภัยกองมาตรฐานฯ 234 ครั้ง
อำนาจหน้าที่ 888
Bureau of Prevention and Assistance in Tourist Fraud 390
อำนาจหน้าที่ 173
โครงสร้าง/บุคลากร 270