เกี่ยวกับเรา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ข้อมูลสถิติเชิงการให้บริการ_O15 14 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ_O16 11 ครั้ง
o13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 131 ครั้ง
o14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 91 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 76 ครั้ง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 39 ครั้ง
คู่มือ กองมาตรฐานฯ.pdf 310 ครั้ง
คู่มือมาตรการความปลอดภัยกองมาตรฐานฯ 264 ครั้ง
อำนาจหน้าที่ 1108
Bureau of Prevention and Assistance in Tourist Fraud 488