คู่มือการให้บริการ/การปฏิบัติงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 มิ.ย. 2562 370 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 11 มิ.ย. 2562 252 ครั้ง
คู่มือ กองมาตรฐานฯ.pdf 28 พ.ย. 2560 462 ครั้ง
คู่มือมาตรการความปลอดภัยกองมาตรฐานฯ 28 พ.ย. 2560 430 ครั้ง