คำถามที่ถามบ่อย

สอบถามข้อมูลเพื่อจะเสนอจัดทำโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และขอความร่วมมือเกี่ยวกับกระทรวง ต้องทำอย่างไร
ตามขั้นตอนของทางราชการ หน่วยงานนั้นๆ ควรทำหนังสือ พร้อมแนบโครงการ นำเรียนถึงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเพื่อพิจารณา และสั่งการตามขั้นตอนต่อไป
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดต่างๆ
สามารถเปิดดูได้จากหน้าเว็บสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา » กองประสานราชการส่วนภูมิภาค » ทำเนียบ ทกจ. http://secretary.mots.go.th/coor/main.php?filename=index_2012
สอบถามสถิติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โทร. 0 2356 0650
กรมการท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่ไหน
สถานที่ตั้งภายในสนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน (ด้านหลังห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง)
» การเดินทาง
รถปรับอากาศ สาย 11, 73, 73ก, 93, 113, 157, 183, 204
รถธรรมดา สาย 15, 47, 48, 93, 73, 73ก, 113, 204
รถไฟฟ้า สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน
และโดยสารรถประจำทาง สาย 113, 93, 47
เรือโดยสาร สามารถขึ้นท่าสะพานหัวช้าง (บริเวณใต้สะพานหัวช้าง) หรือท่าเจริญผล (ตรงข้ามห้างโลตัสพระราม 1)
สอบถามข้อมูลเพื่อจะเสนอจัดทำโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และขอความร่วมมือเกี่ยวกับกระทรวง ต้องทำอย่างไร
ตามขั้นตอนของทางราชการ หน่วยงานนั้นๆ ควรทำหนังสือ พร้อมแนบโครงการ นำเรียนถึงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเพื่อพิจารณา และสั่งการตามขั้นตอนต่อไป
สอบถามสถิติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โทร. 0 2356 0650
สอบถามข้อมูลเพื่อจะเสนอจัดทำโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และขอความร่วมมือเกี่ยวกับกระทรวง ต้องทำอย่างไร
ตามขั้นตอนของทางราชการ หน่วยงานนั้นๆ ควรทำหนังสือ พร้อมแนบโครงการ นำเรียนถึงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเพื่อพิจารณา และสั่งการตามขั้นตอนต่อไป
สอบถามสถิติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โทร. 0 2356 0650