รมว.ท่องเที่ยวฯ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เขตบางแค และเขตบางขุนเทียน