นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (รมว.กก.) เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลลอยกระทงปี 2561