นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"