นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (รมว.กก. )เตรียมฟื้นเศรษฐกิจ จตุจักร แหล่งท่องเที่ยวของคนไทยและเทศ Final